• 10A Triệu Việt Vương , Đà Lạt
  • 0842 049 049
room

225,000 VND / Đêm / Người

Dorm C3

Phòng 1 giường đơn và 1 giường đôi Phòng phù hợp cho 3 người lớn Phòng có cửa sổ hướng ra vườn Phòng sử dụng nhà vệ sinh chung.

  • 2 Phòng ngủ
  • 1 Phòng tắm
  • 4 Khách
room

225,000 VND / Đêm / Người

Dorm C2

Phòng 1 giường đơn và 1 giường đôi Phòng phù hợp cho 3 người lớn Phòng có cửa sổ hướng ra vườn Phòng sử dụng nhà vệ sinh chung.

  • 2 Phòng ngủ
  • 1 Phòng tắm
  • 4 Khách
room

225,000 VND / Đêm / Người

Dorm C1

Phòng 1 giường đơn và 1 giường đôi Phòng phù hợp cho 3 người lớn Phòng có cửa sổ hướng ra vườn Phòng sử dụng nhà vệ sinh chung.

  • 2 Phòng ngủ
  • 4 Phòng tắm
  • 4 Khách